Afspraken rondom school en scheiden

19 oktober 2020 · Kinderen

Als jullie de kinderen hebben verteld dat jullie uit elkaar gaan, is het belangrijk om ook de school zo snel mogelijk in te lichten. De juf of meester kan er dan rekening mee houden en de kinderen opvangen als zij dat nodig hebben.

Kijk samen hoe de informatiestroom vanuit de school loopt. Kunnen jullie dit beiden inzien? Ander moet één van de ouders misschien zijn/haar e-mailadres nog doorgeven of inloggegevens opvragen voor een app of ouderportaal. Alle informatie die je zelf kunt inzien, hoeft de andere ouder niet meer aan je door te geven.

Ouderavonden en vieringen op school

Misschien willen jullie ook afspraken maken over ouderavonden en andere vieringen op school. Gaan jullie samen of alleen? Mogen eventuele nieuwe partners mee? Jullie zijn geheel vrij om daar samen afspraken over te maken. In de praktijk kiezen ouders er vaak voor om ouderavonden zonder nieuwe partners te bezoeken en dit bij andere vieringen af te laten hangen van wat de kinderen willen.

Inschrijven op school

Als je jullie kind inschrijven op een school is er een handtekening nodig van beide (gezaghebbende) ouders. Ook als je van school wilt wisselen, is dit nodig.

De keuzes die jullie maken, hebben ook effect op jullie kinderen. Een kind vindt het fijn om te zien dat beide ouders interesse in hem of haar tonen. Als ouders maakt het jullie ook sterker naar de kinderen toe als jullie dit in goed overleg regelen.


Snel & veilig scheiden doe je online

Ontdek in 30 minuten of online scheiden bij jullie past. Plan een online videogesprek met een van onze mediators. 100% gratis & vrijblijvend.

Contact Iviro via WhatsApp