Iviro » Alimentatie

Alles over alimentatie

Wanneer je gaat scheiden krijg je in veel gevallen ook te maken met alimentatie. Dat is een maandelijkse financiële bijdrage die je betaalt aan je ex-partner of voor het levensonderhoud van de kinderen. In dit artikel leggen we je uit welke twee soorten alimentatie er bestaan en wat je verplichtingen zijn omtrent alimentatie wanneer je gaat scheiden.

De onderhoudsplicht

Als jullie uit elkaar gaan dan vervallen (bijna) alle verplichtingen die jullie naar elkaar hebben. Er is één ding wat niet vervalt en dat is de onderhoudsplicht. Deze verplichting voorziet erin dat jullie ook na een huwelijk of geregistreerd partnerschap financieel voor elkaar en/of de kinderen blijven zorgen.

Wat is alimentatie?

Deze financiële zorgplicht die je naar je ex-partner hebt noemen we alimentatie en de bijbehorende plicht die je naar je ex-partner hebt de alimentatieplicht. De alimentatie die je aan je partner betaalt noem je partneralimentatie. De alimentatie die je aan je ex-partner betaalt voor het levensonderhoud van de kinderen heet kinderalimentatie.

Alimentatie is een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud na een echtscheiding. Deze wordt door de partner met de meeste inkomsten verstrekt aan de minder draagkrachtige partner en/of aan de kinderen uit de relatie.

Ondanks dat de alimentatieplicht er altijd is, wil dat niet zeggen dat je ook altijd alimentatie kunt en hoeft te betalen. Dat is namelijk alleen het geval als er voldoende financiële draagkracht (inkomen) is. Heb je onvoldoende financiële draagkracht, dan kan het zijn dat je geen alimentatie hoeft te betalen.

Wanneer je een nieuwe partner krijgt na een eerder huwelijk of geregistreerd partnerschap, heeft dat gevolgen voor de alimentatie.

Hoe hoog is de alimentatie?

Hoeveel je aan partner- of kinderalimentatie moet betalen, verschilt per situatie. Daarom wordt er door de mediators van Iviro altijd een passende berekening gemaakt. Daarin worden allerlei zaken meegenomen waaronder jullie inkomens en vaste lasten.

Daarnaast verandert de hoogte van de alimentatie ieder jaar. Deze wordt aangepast aan de hand van de stijging in de kosten van het levensonderhoud. Dat noemen we de indexering van alimentatie.

De verschillende soorten alimentatie.

Er zijn twee verschillende soorten alimentatie. Namelijk kinderalimentatie en partneralimentatie.

Contact Iviro via WhatsApp