Iviro » Alimentatie » Alimentatieberekening

Alimentatieberekening

Als jullie uit elkaar gaan, moeten er goede afspraken worden gemaakt over de financiële gevolgen hiervan. Alimentatie is een financiële bijdrage in de kosten van levensonderhoud voor je (ex-) partner en/of de kinderen. 

Kinderalimentatie

Samen gaan jullie afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Dit kunnen jullie op verschillende manieren doen:

 • Je kunt zelf een overzicht maken van de kosten voor de kinderen en hoe jullie dit gaan verdelen, of 
 • Je laat deze berekening maken door een specialist.

Het overeengekomen bedrag wordt vervolgens opgenomen in het ouderschapsplan en het convenant. Als je bij DivorceOnline een pakket afneemt en aangeeft dat jullie kinderen hebben, maakt één van onze specialisten een berekening voor de kinderalimentatie.

De onderhoudsplicht voor kinderen is tot 21 jaar. Na hun achttiende jaar ontvangen zij dit bedrag zelf. Wonen de kinderen dan nog thuis? Dan kan er in overleg een andere afspraak gemaakt worden.

Als een kind gaat werken vanaf zijn achttiende, dan heeft hij of zij misschien maar een kleinere bijdrage nodig. Samen kun je daar dan nieuwe afspraken over maken.

De kinderalimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd (aangepast op basis van de loonontwikkeling). 

Kinderalimentatie hoef je niet op te geven bij de inkomstenbelasting. Betaal je kinderalimentatie? Dan kun je deze niet aftrekken.

Partneralimentatie

Ook voor partneralimentatie geldt dat jullie hier zelf afspraken over kunnen maken. Lukt dit niet? Dan zal een rechter daar een uitspraak over doen.

Vanaf 2020 zijn er nieuwe afspraken over partneralimentatie:

De partneralimentatie bedraagt maximaal vijf jaar. Als jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan tien jaar heeft geduurd, ontvangt één van de ex-partners alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde. Waren jullie bijvoorbeeld acht jaar getrouwd? Dan moet jij of je ex-partner vier jaar partneralimentatie betalen.

Er zijn drie uitzonderingen op deze nieuwe regels:

 • Als jullie samen kinderen hebben, stopt de partneralimentatie pas als het jongste kind twaalf jaar is geworden.
 • Heeft jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal vijftien jaar geduurd? En krijgt de ex-partner die alimentatie ontvangt, binnen nu en tien jaar AOW? Dan duurt de alimentatieplicht totdat de ontvanger AOW krijgt.
 • Ben je geboren op of voor 1 januari 1970? Duurde jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan vijftien jaar? En krijgt je over meer dan tien jaar pas AOW? Dan is de alimentatieduur tien jaar.

Zijn meerdere van deze situaties op jullie van toepassing? Dan geldt de langste termijn.

Van deze wettelijk regels mogen jullie afwijken als jullie het daar samen over eens zijn. Je kunt afzien van partneralimentatie, bijvoorbeeld omdat je financieel voor jezelf kunt zorgen. Ook over het bedrag en de termijn kun je andere afspraken maken. Als je bij DivorceOnline een pakket afneemt en aangeeft dat jullie kinderen hebben, dan maakt één van onze specialisten een berekening voor de kinderalimentatie en partneralimentatie. Hebben jullie geen kinderen? Dan kun je apart aangeven of jullie door DivorceOnline een berekening willen laten maken voor de partneralimentatie.

Berekenen alimentatie door Iviro

Het is ook mogelijk om door DivorceOnline een losse berekening te laten maken voor partner- en/of kinderalimentatie. Bijvoorbeeld voor: 

 • (Her)berekening kinderalimentatie en/of partneralimentatie
 • (Her)berekening verdeling kosten kinderen bij co-ouderschap
 • (Her) berekening kinderalimentatie bij samengestelde gezinnen
 • (Her) berekening kinderalimentatie voor ondernemers
 • Berekening van netto inkomen na scheiding
 • Second opinion

Snel & veilig scheiden doe je online

Ontdek in 30 minuten of online scheiden bij jullie past. Plan een online videogesprek met een van onze mediators. 100% gratis & vrijblijvend.

Contact Iviro via WhatsApp