Iviro » Alimentatie » Kinderalimentatie

Alles over kinderalimentatie

Als jullie uit elkaar gaan en er zijn kinderen dan is kinderalimentatie een belangrijk onderdeel van de financiële afspraken die jullie met elkaar moeten maken. Jullie blijven namelijk allebei verplicht om de kinderen te voorzien in hun levensbehoefte. In dit artikel lees je wat kinderalimentatie inhoudt.

Op deze pagina

  Wat is kinderalimentatie?

  Als ouders hebben jullie beide altijd een alimentatieplicht naar je kinderen. Of je nu hebt samengewoond of getrouwd bent geweest, dat maakt niet uit. Een alimentatieplicht wil zeggen dat je als ouder de plicht hebt om te voorzien in de kosten van het levensonderhoud van je kinderen.

  De maandelijkse bijdrage die je als ouder betaalt om te voorzien in het levensonderhoud van je kinderen noem je de kinderalimentatie. Daarnaast is er ook nog een maandelijkse bijdrage voor het levensonderhoud van je ex-partner. Dat noem je de partneralimentatie.

  De afspraken over de alimentatie en de hoogte van de kinderalimentatie worden vastgelegd in de scheidingspapieren, in het ouderschapsplan en in het convenant.

  Is het betalen van kinderalimentatie verplicht?

  Kort antwoord: ja! Het betalen van kinderalimentatie is verplicht volgens de wet en is beschreven in het Burgerlijk Wetboek. Volgens de wet heb je een verplichting om te zorgen voor een bijdrage in het levensonderhoud van de kinderen op basis van de draagkracht die je hebt.

  Hoeveel moet ik betalen aan alimentatie?

  Hoeveel iedere ouder maandelijks aan alimentatie moet betalen is afhankelijk van een heleboel factoren. Het berekenen van de hoogte van de kinderalimentatie is dan ook een complexe opgave. Er zijn enorm veel factoren die mee worden genomen bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie.

  Daarnaast is de hoogte van de alimentatie afhankelijk van de financiële draagkracht van iedere ouder. Dat wil zeggen dat er voor beide ouders wordt gekeken naar hun inkomen en vaste lasten en op basis daarvan wordt bepaald of en hoeveel alimentatie ze moeten betalen.

  Als uitgangspunt wordt er eerst een behoefte bepaald van de kinderen op basis van jullie gezamenlijk inkomen tijdens de relatie. Dat wil zeggen, hoeveel is er maandelijks nodig om de kinderen te kunnen voorzien in het levensonderhoud. Daarna wordt er gekeken wie van jullie twee wat kan dragen op basis van een draagkrachtberekening. Ook eventueel te ontvangen kinderbijslag en kindgebondenbudget wordt meegenomen in de berekening. De rechtbank onderzoekt hoe het bedrag aan kinderalimentatie tot stand is gekomen omdat kinderen niets te kort mogen komen.

  Zou je willen weten hoe hoog de alimentatie wordt? Een berekening door een professional van Iviro kan duidelijkheid geven in de hoogte van de kinderalimentatie. Als jullie de scheiding via Iviro regelen, zorgen wij uiteraard voor een passende alimentatieberekening.

  Wanneer moet ik de alimentatie betalen?

  In het ouderschapsplan spreken jullie samen af wanneer de alimentatie betaald wordt. Gebruikelijk is dat de alimentatie per maand vooraf betaald wordt, zodat het geld al aanwezig is voordat er uitgaven moeten worden gedaan.

  Daarnaast maak je ook afspraken over wanneer de alimentatie ingaat. Een goed moment daarvoor is wanneer jullie apart gaan wonen en het financiële huishouden gesplitst wordt.

  Tot wanneer moet ik alimentatie betalen?

  De alimentatie voor kinderen loopt totdat ieder van jullie kinderen 21 jaar wordt. Vanaf het 18e jaar ontvangt het kind de alimentatie zelf op een eigen rekening. Woont het kind dan nog thuis dan kunnen er in overleg andere afspraken worden gemaakt. Je mag niet eerder stoppen met het betalen van alimentatie. Is er iets gewijzigd in het inkomen dan kun je in onderling overleg nieuwe afspraken maken en deze samen laten vastleggen.

  Lukt het niet om er samen uit te komen dan kun je een mediator inschakelen of in uitzonderingsgevallen een verzoek doen aan de rechtbank voor herziening van de kinderalimentatie, hierbij heb je wel de hulp van een advocaat nodig. Wij kunnen je hierbij helpen.

  Wat moet er betaald worden van de kinderalimentatie?

  Uiteraard moeten jullie samen ook afspraken maken over wat er allemaal betaald mag worden van de alimentatie. Doorgaans betaal je het gebruikelijke levensonderhoud, zoals eten, drinken, kleding, wassen etc.

  Maar denk ook aan sporten, school, abonnementenVeel ouders maken nog apart afspraken over overstijgende of onvoorzien kosten zoals dure schoolreisjes, aanschaf van een laptop of een nieuwe fiets. Het is belangrijk om dit goed vast te leggen zodat hier later geen onduidelijkheid over is.

  Al deze afspraken kun je laten vastleggen in een ouderschapsplan.

  Kinderalimentatie en een nieuw partner.

  Als je opnieuw gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aan gaat en de kinderen uit je vorige relatie wonen bij jou, dan krijgt je nieuwe partner een onderhoudsplicht naar jouw kinderen. Dit betekent dat zijn inkomen meetelt voor de draagkrachtbepaling van de kinderalimentatie.

  Mochten jij een je nieuwe partner uit elkaar gaan dan vervalt deze onderhoudsplicht voor die partner. Dit is dus anders dan bij de ouder van het kind. Die heeft een onderhoudsplicht tot elk van de kinderen 21 jaar is.

  Snel & veilig scheiden doe je online

  Ontdek in 30 minuten of online scheiden bij jullie past. Plan een online videogesprek met een van onze mediators. 100% gratis & vrijblijvend.

  Contact Iviro via WhatsApp