Iviro » Alimentatie » Partneralimentatie

Alles over partneralimentatie

Wanneer je gaat scheiden, krijg je onvermijdelijk met de vraag te maken of je partneralimentatie moet betalen (of gaat ontvangen). Maar wat is partneralimentatie eigenlijk? Wij leggen het je in dit artikel uit.

Op deze pagina

  Wat is partneralimentatie?

  Als jullie uit elkaar gaan dan vervallen (bijna) alle verplichtingen die jullie naar elkaar hebben. Er is één verplichting die niet vervalt. Namelijk de onderhoudsplicht. Deze verplichting voorziet erin dat jullie ook na een huwelijk of geregistreerd partnerschap financieel voor elkaar en/of de kinderen blijven zorgen.

  Partneralimentatie is een maandelijkse financiële bijdrage die de partner met de meeste financiële daadkracht betaalt aan de partner met de minste financiële daadkracht. Onder financiële daadkracht verstaan we in dit geval het inkomen min de vaste lasten die iemand heeft.

  De alimentatie die je aan je ex-partner betaalt voor het levensonderhoud van de kinderen heet kinderalimentatie.

  Wanneer ben je verplicht partneralimentatie te betalen?

  Je bent verplicht partneralimentatie te betalen wanneer:

  • Een van de ex-partners onvoldoende inkomsten heeft en er redelijkerwijze ook niet vanuit kan worden gegaan dat deze persoon voldoende inkomsten zal kunnen verwerven;
  • De ex-partner die wel voldoende inkomsten heeft, in staat is om de bijdrage (alimentatie) te betalen (op basis van de draagkracht die diegene heeft);
  • Er niet in de scheidingspapieren is afgesproken dat er van partneralimentatie wordt afgezien. 

  Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

  Als je gaat scheiden wil je uiteraard graag weten hoe hoog de maandelijkse partneralimentatie zal zijn. Echter is hier geen eenduidig antwoord op te geven. Het verschilt per situatie hoeveel partneralimentatie je moet betalen. Het kan ook zo zijn dat je zelf geen partneralimentatie hoeft te betalen, maar dat je partner-alimentatie ontvangt van je (ex-)partner. Dat hangt af van onder andere je inkomen en financiële situatie (oftewel draagkracht).

  Het berekenen van het maandelijkse alimentatiebedrag is erg complex en daarom is het vrijwel onmogelijk hiervan een schatting te geven. De alimentatie wordt berekend aan de hand van een ingewikkelde som waarbij allerlei factoren worden meegenomen. Bijvoorbeeld: hoe veel verdient iemand, wat zijn de maandelijkse vaste lasten, hoe hoog is de kinderalimentatie en door wie wordt deze betaald.

  Zijn er kinderen? Dan krijgt de kinderalimentatie bovendien voorrang op de partneralimentatie. Daarna wordt er gekeken of het inkomen minus de lasten nog voldoende is om nog partneralimentatie te kunnen betalen.

  Omdat iedere situatie anders is is het goed om hiervoor een berekening te laten maken door een expert. Iviro helpt u hier graag mee. Neem contact met ons op voor het laten maken van een (her)berekening.

  Wanneer hoef je geen alimentatie te betalen?

  Als jullie samen besluiten af te zien van partneralimentatie kan dit vastgelegd worden in het convenant. Ook kan het zo zijn dat uit de berekening komt dat er niet voldoende draagkracht is voor partneralimentatie ook dan hoeft er niet betaald te worden. Mocht het zo zijn dat het inkomen toeneemt dan kan de ex-partner vragen om een herberekening om te kijken of er dan wel ruimte is voor het betalen van partneralimentatie

  Vanaf wanneer moet ik de alimentatie gaan betalen?

  Hier kun je afspraken over maken in het scheidingsconvenant. Gebruikelijk is dat er alimentatie betaald gaat worden als jullie het financiële huishouden gaan splitsen. Een ander moment kan ook zijn als jullie apart gaan wonen. Kijk ook hier wat het beste past en laat je goed voorlichten door een professional.

  Moet ik alimentatie betalen als ik een uitkering heb?

  Dat is afhankelijk van de hoogte van de uitkering en of er dan voldoende draagkracht is om partneralimentatie te kunnen betalen. Een berekening kan hier duidelijkheid in brengen. Neem contact op met ons voor het laten maken van een berekening.

  Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen?

  De partneralimentatie bedraagt doorgaans maximaal 5 jaar. Wanneer het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde hoef je minder lang alimentatie te betalen. In dat geval ontvangt de ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde. Zijn jullie bijvoorbeeld 8 jaar getrouwd geweest, dan betaal je maar 4 jaar partneralimentatie.

  Partneralimentatie langer dan 5 jaar

  In sommige gevallen dien je echter langer partneralimentatie te betalen. Er zijn 3 uitzonderingen op de nieuwe regels:

  • Jullie hebben samen kinderen. De partneralimentatie stopt pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.
  • Jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap duurde minimaal 15 jaar. En de ex-partner die alimentatie ontvangt, krijgt binnen 10 jaar AOW. Dan stopt de partneralimentatie als de AOW start.
  • Je bent geboren op of voor 1 januari 1970. Jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap duurde langer dan 15 jaar. En je krijgt over meer dan 10 jaar pas AOW. Dan duurt de alimentatie 10 jaar.

  Wanneer meer van de hierboven genoemde omstandigheden tegelijkertijd van toepassing zijn, geldt de langste termijn.

  Wanneer mag ik stoppen met het betalen van alimentatie?

  Als jullie afspraken maken over de (partner) alimentatie dan kun je de wettelijke richtlijnen volgen. Deze worden dan vervolgens vastgelegd in het convenant. Bij mediation kunnen jullie ook andere afspraken maken met elkaar en afhankelijk van wat jullie hebben vastgelegd is dat wat gevolgd dient te worden. Je kunt dus niet zo maar stoppen met betalen als dat niet is afgesproken. Bij overlijden of als je ex-partner opnieuw gaat trouwen of samenwonen (die de alimentatie ontvangt) vervalt ook de alimentatieplicht.

  Alimentatie en de belastingdienst

  Houd er rekening mee dat ontvangen partneralimentatie door de belastingdienst als inkomen wordt gezien. Je moet over het bedrag dat je aan alimentatie ontvangt dus belasting betalen. Als je partneralimentatie betaalt aan je partner is deze aftrekbaar voor de belastingdienst. Dit is in 2022 maximaal 40% en in 2023 maximaal 37%.

  Snel & veilig scheiden doe je online

  Ontdek in 30 minuten of online scheiden bij jullie past. Plan een online videogesprek met een van onze mediators. 100% gratis & vrijblijvend.

  Contact Iviro via WhatsApp