Iviro » Burgerlijke staat

Alles over de burgergelijke staat

De burgerlijke staat is vooral een term die voorkomt in administratie, wetgeving en statistieken. Maar wat houdt de burgerlijke staat precies in? En welke verschillende opties zijn er.

Wat is burgerlijke staat?

De officiële definitie volgens Wikipedia luidt als volgt:

Burgerlijke staat is de formele positie van een mens in de zin en betekenis van het burgerlijk wetboek. Te onderscheiden vallen huwelijkse staat, partnerregistratie (geregistreerd partnerschap); de zogenaamde wettige dan wel onwettige afstamming; meerder- of minderjarigheid, eventuele ondercuratelestelling, specifieke situaties van voogdij of ouderlijk gezag, en nationaliteit.

Dit is een hele formele definitie. Vrij vertaald staat er eigenlijk het volgende: “De burgerlijke staat beschrijft iemands huidige staat op het gebied van onder andere het huwelijk.”

Wanneer we het in Nederland over de burgerlijke staat hebben, hebben we het meestal over de huwelijkse staat. Oftewel is diegene getrouwd (geweest) of niet.

Welke verschillende burgerlijke staten zijn er mogelijk?

Vroeger waren er binnen de burgerlijke of huwelijkse staat maar vier opties mogelijk:

 • Ongehuwd
 • Gehuwd
 • Gescheiden
 • Verweduwd

Sinds 1 januari 1998 is daarnaast ook het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Daardoor zijn er voor de burgerlijke staat ook een aantal opties bijgekomen:

 • Ongehuwd 
 • Wettig gehuwd
 • Partnerschap 
 • Gescheiden na wettig huwelijk
 • Gescheiden na partnerschap
 • Verweduwd na wettig huwelijk
 • Verweduwd na partnerschap

Burgerlijke stand

De burgerlijke staat van iemand wordt bijgehouden op het gemeentehuis in de registers van de burgerlijke stand. Dat is een uitgebreide bevolkingsadministratie waarin in Nederland belangrijke informatie (voor bijvoorbeeld de wet) over haar burgers wordt opgeslagen.

Bij bepaalde gebeurtenissen worden aktes opgemaakt waarin deze gebeurtenis voor de wet wordt vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan een geboorte- of overlijdensakte. Ook bij het aangaan van een huwelijk/geregistreerd partnerschap en een scheiding worden er aktes opgemaakt.

Een ambtenaar van de burgerlijke stand, is een ambtenaar die is gerechtigd om wijzigingen in de registers van de burgerlijke stand door te voeren.

Opties voor huwelijk of partnerschap

Voor wat betreft de huwelijkse staat hebben we net al de opties opgesomd. Echter zijn er een aantal manieren waarop je een huwelijk of partnerschap aan kunt gaan.

Snel & veilig scheiden doe je online

Ontdek in 30 minuten of online scheiden bij jullie past. Plan een online videogesprek met een van onze mediators. 100% gratis & vrijblijvend.

Contact Iviro via WhatsApp