Corona en echtscheiding: hoe zit ’t nu echt?

3 december 2020 · Algemeen

’S-HERTOGENBOSCH, 01-12-2020- Diverse media schreven de afgelopen tijd dat dat er door corona meer mensen gaan scheiden. Uit de cijfers blijkt echter iets anders. In april was de verwachting nog dat er wel 10.000 meer echtscheidingen zouden plaatsvinden dan normaal in deze periode. De wachttijden bij de rechtbank zouden hierdoor op kunnen lopen tot anderhalf jaar. Nu de daadwerkelijke cijfers van dit jaar bekend zijn, zien we dat de voorspelde piek achterwege is gebleven. Sterker nog, de cijfers liggen zelfs lager dan het jaarlijks gemiddelde.

In voorgaande jaren zagen we dat een crisis een belangrijke invloed heeft op het aantal scheidingen.  Financiële onzekerheid en de coronamaatregelen zorgen ervoor dat de verwachte piek er (nog) niet is en mensen hun scheiding voorlopig uitstellen. Rian Maas is oprichter van online scheidingsplatform Iviro. Zij geeft aan dat er wel steeds meer interesse is voor online scheiden, maar dat dit nog geen effect heeft op het aantal scheidingen. “Ondanks de toenemende interesse voor online scheiden zien ook wij dat het aantal scheidingen momenteel lager is dan voorgaande jaren.“

Coronamaatregelen als aanjager

Doordat gezinnen noodgedwongen meer thuisblijven tijdens de coronacrisis, lopen de spanningen sneller hoog op. Zeker in gezinnen waarbij er voor corona al spanningen waren. Mensen informeren steeds vaker online naar de mogelijkheden om te scheiden. De verwachting is dan ook dat er meer scheidingen zullen volgen zodra de mogelijkheden dat toelaten. Als mensen minder financiële zekerheid hebben, wordt het voor hen immers minder lastig om op zoek te gaan naar andere huisvesting.

Snel scheiden om ruzies en dure procedures proberen te vermijden

“Verhoudingsgewijs merken wij wel dat er een toenemende vraag is om scheidingen snel en eenvoudig te regelen”, aldus Rian Maas. “Koppels proberen steeds vaker dure procedures en ruzies te vermijden en gezamenlijk tot een oplossing te komen.” Om hierop in te spelen, bieden sommige online scheidingsbureaus bijvoorbeeld online mediationgesprekken aan. Doordat mensen inmiddels gewend zijn aan thuiswerken en online vergaderen, ervaren zij dit vaak als prettige toevoeging.  

Snel & veilig scheiden doe je online

Ontdek in 30 minuten of online scheiden bij jullie past. Plan een online videogesprek met een van onze mediators. 100% gratis & vrijblijvend.

Contact Iviro via WhatsApp