De medische zorg van de kinderen na de scheiding

19 oktober 2020 · Kinderen

In het ouderschapsplan kunnen jullie afspreken wie met de kinderen naar de dokter of tandarts gaat. Het is praktisch het handigst dat de ouder dit doet bij wie de kinderen op dat moment zijn. Ook over medicijngebruik kunnen jullie afspraken maken. De meeste ouders kiezen ervoor om het advies van de huisarts hierin te volgen en elkaar daarover te informeren.

Natuurlijk kunnen en mogen jullie afwijkende afspraken maken; bedenk dan vooral ook wat praktisch is. Als je eerst met elkaar wil overleggen, kan dit vertraging in de behandeling geven.

Specialistische behandelingen vinden alleen plaats als beide ouders (met ouderlijk gezag) hier toestemming voor geven. Natuurlijk kan er zich een noodsituatie voordoen, daarvoor is in een ouderschapsplan een standaardregel opgenomen.

De zorgverzekering

Voor medische zorg heeft iedere Nederlander verplicht een zorgverzekering. De kinderen zijn hier automatisch op meeverzekerd tot hun achttiende verjaardag. In het ouderschapsplan leggen jullie vast op welke polis de kinderen verzekerd gaan worden. Ons advies is om de kinderen te verzekeren op de polis van de ouder met de meest uitgebreide verzekering. Kinderen zijn dan namelijk ook automatisch aanvullend meeverzekerd.
Herzien jullie ieder jaar de polissen of heeft één van beiden een uitgebreidere dekking nodig? Dan is het altijd mogelijk de kinderen over te zetten naar de polis van de andere ouder.

Maak je geen zorgen: iedere ouder kan met het kind naar de huisarts of het ziekenhuis, ook als het kind niet op jouw polis is verzekerd. Het maakt hierbij niet uit of het kind wel of niet op jouw adres staat ingeschreven.

Snel & veilig scheiden doe je online

Ontdek in 30 minuten of online scheiden bij jullie past. Plan een online videogesprek met een van onze mediators. 100% gratis & vrijblijvend.

Contact Iviro via WhatsApp