Iviro » Financieel » Belasting

Belasting en scheiden

Als je uit elkaar gaat veranderd er ook fiscaal het een en ander. Belangrijk is om na te denken en afspraken te maken over de belastingaangifte na de scheiding en heb je misschien recht op toeslagen en hoe vraag je die aan, zijn er eventueel kosten die aftrekbaar zijn.

Wel of geen fiscaal partner

Waarschijnlijk hebben jullie tijdens de relatie ervoor gekozen om fiscaal partner van elkaar te zijn. Doorgaans levert dit financieel voordeel op bij de belastingaangifte, omdat je dan aftrekposten gunstig kunt verdelen onder elkaar. Op die manier betaal je gezamenlijk minder belasting dan wanneer je geen fiscaal partner zou zijn.

Op het moment dat het verzoek tot echtscheiding of ontbinding van partnerschap is ingediend en een van beiden woont op een ander adres, zijn jullie vanaf dat moment geen fiscaal partners meer. Toch kun je er nog voor kiezen om dat jaar samen aangifte te doen en zo nog te profiteren van de verdeling van de aftrekposten. Onze mediators kunnen jullie helpen bij het invullen van de juiste aangifte.

Wonen jullie samen dan vervalt het fiscaal partnerschap als een van beiden op een ander adres gaat wonen. Ook dan mogen jullie dat jaar nog samen aangifte doen.

Belastingaangifte doen in het jaar van scheiden

In het jaar dat jullie uit elkaar gaan kun je er voor kiezen om nog voor het hele jaar samen aangifte te doen en de aftrekposten zo nog gunstig te verdelen.

Een scheiding is financieel een ingrijpende gebeurtenis zeker als jullie een ook koopwoning hadden die nu verdeeld is. Wij adviseren dan ook om het jaar van de scheiding de belastingaangifte te laten doen door een belastingadviseur. Daar kunnen wij jullie uiteraard bij helpen.

Een belastingadviseur kan met jullie meedenken en houdt in de gaten of alles goed is ingevuld en verdeeld. Als jullie ervoor kiezen om samen aangifte te doen dan kunnen jullie een gezamenlijke belastingaangifte doen. Je kunt er ook voor kiezen om dit apart van elkaar te doen. Je moet dan wel samen overleggen hoe je de belastingaangifte invult. iedere verdeling mag maar samen mag het niet meer zijn dan 100%.

Toeslagen

Nadat jullie gescheiden of uit elkaar zijn gegaan heb je waarschijnlijk recht op een hogere toeslag of een nieuwe toeslag die je nog niet eerder ontving. Even op een rijtje welke toeslagen er zijn:

  • Kinderopvangtoeslag
  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Kindgebondenbudget

Wil je weten hoe het werkt met toeslagen of waar je eventueel recht op hebt lees dan onze pagina over toelagen.

Welk kosten zijn aftrekbaar

Als aftrekpost van je scheiding kun je alleen de kosten voor het verkrijgen of behouden van de partneralimentatie indienen. Degene die de alimentatie ontvangt mag de door hem/haar hiervoor betaalde kosten als aftrekpost opvoeren voor de inkomstenbelasting. Deze aftrekposten zijn onder meer:

  • Advocaatkosten/kosten mediator
  • Telefoonkosten
  • Portokosten
  • Reiskosten
  • Incassokosten

Alimentatie en de belasting

De kinderalimentatie heeft geen invloed op het ontvangen of betalen van belasting. Partner alimentatie wel, als je partneralimentatie ontvangt dan moet je dit bij de belastingdienst opgeven als inkomen en als je partneralimentatie betaald dan kun je dit als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte. De aftrek hiervan wordt de volgend jaar wel weer verlaagd naar 37%. Soms kiest men ervoor om andere constructies toe te passen waar het gaat om betalen van partneralimentatie zoals bijvoorbeeld een afkoopbedrag in 1x. Kijk dan goed wat dit betekent voor de belastingaangifte en eventuele toeslagen.

Hulp nodig bij het doen van je belastingaangifte?

Onze mediators kunnen je helpen bij het doen van een belastingaangifte na een scheiding. Neem snel contact op

Contact Iviro via WhatsApp