Iviro » Financieel » Belasting » Fiscaal partner

Fiscaal partnerschap & scheiden

Als fiscaal partners kun je bepaalde inkomsten en aftrekposten op de voordeligste manier verdelen bij de belastingaangifte. Ondanks dat je het wellicht liever niet zou doen, kan het daarom toch slim om samen de aangifte van de inkomstenbelasting te doen. Hoe dat precies zit lees je hier.

Wat is fiscaal partnerschap?

Wanneer jullie fiscaal partners van elkaar zijn, kunnen jullie samen aangifte doen bij de belastingdienst. Jullie kunnen daardoor bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen over jullie beide aangiftes. Dit kunnen jullie zo (laten) doen, dat jullie daar beide voordeel uithalen en minder belasting hoeven te betalen dan wanneer je niet gezamenlijk aangifte zou doen.

Het fiscale partnerschap heeft verder ook gevolgen voor de heffingskortingen en de berekening van bepaalde drempelbedragen. Wat die gevolgen precies zijn, weet jullie belastingadviseur, accountant of boekhouder. Uiteraard kunnen wij je daar ook bij helpen.

Wanneer ben je fiscaal partner?

Je bent fiscaal partner van elkaar wanneer je aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Jullie zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan met elkaar.
  • Jullie zijn beide meerderjarig en hebben samen een (notarieel) samenlevingscontact afgesloten.
  • Jullie hebben samen een of meerdere kinderen.
  • Jullie zijn samen eigenaar van de (gezamenlijke) koopwoning waarin jullie wonen.

De bovenstaande voorwaardes zijn de meest voorkomende. Er zijn echter nog meer voorwaarden die jullie ook fiscaal partner kunnen maken. De precieze regels (en uitzonderingen) kun je nalezen op de website van de belastingdienst.

De voordelen van fiscaal partnerschap

Zoals gezegd heb je bij fiscaal partnerschap het voordeel dat je gezamenlijk belastingaangifte mag doen. Daardoor mag je bepaalde aftrekposten en voordelen verdelen over jullie beiden. Op die manier kun je de aangiftes zo invullen, dat deze voor beide partners het meest voordelig uitvalt.

Wanneer stopt fiscaal partnerschap?

Het fiscale partnerschap stopt wanneer jullie aan deze twee redenen voldoen:

  • Jouw/jullie advocaat heeft een verzoek gedaan tot scheiding, scheiding van tafel en bed, of om jullie geregistreerd partnerschap te laten ontbinden bij de rechtbank.
  • Jullie staan bij de gemeente niet meer ingeschreven op hetzelfde adres (indien jullie nog beide eigenaar van de woning zijn).

Wanneer aan beide voorwaarden is voldaan, zijn jullie voor de belastingdienst geen fiscaal partners meer van elkaar. Echter mag je in het jaar dat het fiscale partnerschap stopt wél nog aangifte doen alsof jullie het hele jaar fiscaal partners van elkaar zijn geweest.

Fiscaal partnerschap na een scheiding

Zoals hierboven beschreven stopt het fiscale partnerschap wanneer jullie uit elkaar gaan. Dat wil zeggen wanneer het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt ontbonden en jullie niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staan.

Wanneer jullie uit elkaar gaan, maar (voorlopig) toch op hetzelfde adres blijven wonen én beide nog eigenaar zijn van de woning, blijven jullie fiscaal partners van elkaar. Want aan de voorwaarde “Jullie zijn samen eigenaar van de (gezamenlijke) koopwoning waarin jullie wonen” voldoen jullie dan vooralsnog.

Echter geldt wel nog de volgende regel: in het jaar dat jullie scheiden en een andere woning betrekken – en dus het fiscaal partnerschap stopt – mogen jullie voor dat jaar wel nog de belastingaangifte doen alsof jullie het gehele jaar fiscaal partner zijn geweest. Hierdoor is de kans op fouten in de aangifte namelijk veel kleiner.

Voorbeeld: stel jullie zijn in juni 2021 gescheiden van elkaar. Dan zijn jullie voor de belastingdienst alsnog voor het hele jaar 2021 fiscaal partner van elkaar en mogen jullie dus bepaalde aftrekposten en voordelen onder elkaar verdelen. In het jaar 2022 zijn jullie geen fiscaal partners meer en moeten jullie afzonderlijk de aangiftes doen.

Gezamenlijk of alleen aangifte doen

Ondanks dat de mogelijkheid er is om gezamenlijk aangifte te doen, ben je dat niet verplicht! Afhankelijk van de verstandhouding tussen jullie beide na het beëindigen van de relatie kun je ervoor kiezen om juist wel of niet gezamenlijk aangifte te doen.

Wanneer je ervoor kiest om de aangiftes afzonderlijk van elkaar te doen, is het wel raadzaam om de gegevens van je ex-partner bij de hand te hebben. Deze kunnen nodig zijn bij het (laten) invullen van de aangifte.

Afspraken in het convenant vastleggen

Let op dat je samen met je (ex-)partner goede afspraken maakt over jullie aangiftes inkomsten belasting. Deze kun je vast laten leggen in het convenant.

Zorg voor een goede verdeling van de zaken die je opgeeft bij de belastingdienst, zodat jullie samen nooit boven de 100% van de totale waarden uitkomen. Dat kan namelijk voor problemen zorgen. Bijvoorbeeld wanneer jullie beide 50% eigenaar zijn van een woning met de waarde van €350.000 en allebei dat voor €200.000 opgeven aan de belastingdienst.

Contact Iviro via WhatsApp