Iviro » Financieel » Verzekeringen

Scheiden en (risico)verzekeringen

Als je samenwoont of getrouwd bent hebben jullie vaak ook samen verzekeringen afgesloten. Nu de situatie verandert is het belangrijk om ook de verzekeringen goed te bekijken en daar waar nodig aan te passen. We zetten de belangrijkste zaken hieronder op een rij.

Let op! Er is een verschil tussen schadeverzekeringen of verzekeringen waarbij je vermogen hebt opgebouwd (zoals bij sommige uitvaartverzekeringen het geval kan zijn). In dit artikel gaat het over schade- of risicoverzekeringen.

Zorgverzekering

Vaak hebben gezinnen een gezinspolis en soms ook met collectiviteitskorting van de werkgever. Als hiervan sprake is zullen jullie dit moeten aanpassen als jullie uit elkaar gaan. Ieder zal dan een eigen polis af moeten sluiten met wel of geen aanvullende dekking daarbij. Kijk goed op welke polis jullie de kinderen meeverzekeren. Kinderen zijn namelijk tot hun 18 jaar gratis meeverzekerd, ook op de aanvulling dekking van de ouder als die er is. Iviro adviseert dan ook om de kinderen op de polis te zetten van de ouder die het best verzekerd is.

Aansprakelijkheidsverzekering

Wanneer jullie kinderen schade toebrengen aan anderen is dit verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Nu de situatie verandert is het belangrijk om na te gaan op welke polis jullie de kinderen willen verzekeren en of er dan dekking is bij beide ouders. Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje en dan wil je wel dat de verzekering de schade dekt.

Inboedelverzekering

Wanneer 1 van jullie op een ander adres gaat wonen vergeet dan niet om de inboedel op dat adres te verzekeren. Dit zal dan op een eigen polis zijn en wellicht een goed moment om de andere schade verzekeringen ook te splitsten. Sommige verzekeraars werken met een gezinspolis of alleenstaande polis spreek dan goed samen af wie welke polis afsluit. Wellicht een goede regel dat het adres waar de kinderen ingeschreven staan een gezinspolis afsluit zodat de kinderen ook verzekerd zijn.

Autoverzekering

Als jullie 1 auto hadden waar jullie beiden in reden kan 1 van jullie de schade vrije jaren meenemen naar een nieuwe verzekering. De ander zal dan opnieuw schadevrije jaren op moeten bouwen. Soms kan dit betekenen dat er een groot verschil in premie ontstaat wat jullie in de nieuwe situatie gaan betalen en is het goed om hier afspraken over te maken die jullie vastleggen in het convenant. De opgebouwde schade vrije jaren vertegenwoordigen namelijk dan ook een bepaalde waarde.

Overlijdensrisicoverzekering

Vaak is er een overlijdensrisico verzekering afgesloten voor de ander zodat na overlijden van 1 van jullie de ander verzekerd is van inkomen. Nu denken jullie misschien dat deze in de nieuwe situatie dan niet meer nodig is maar wellicht goed om hier toch even goed naar te kijken. Als 1 van de ouders/kinderen alimentatie ontvangt omdat deze anders niet rondkomt en de betalende ouder overlijd ontstaat er alsnog een probleem. Dit zou je kunnen voorkomen door de overlijdensrisico ook na scheiding door te laten lopen. Iviro adviseert om dit te bespreken met de verzekeraar zodat zij kunnen adviseren hoe je het beste de premie kunt betalen om eventuele erfbelasting te voorkomen.

Contact Iviro via WhatsApp