Scheiden en de verdeling van ontvangen schenkingen of erfenissen

15 oktober 2020 · Algemeen, Financieel

Soms heeft één van beide partners tijdens het huwelijk een schenking of erfenis ontvangen. Hoe dit bedrag verdeeld moet worden, hangt af van twee belangrijke factoren: onder welke voorwaarden zijn jullie getrouwd en hoe is de erfenis verkregen?

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Zijn jullie getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan valt een erfenis of schenking binnen de gemeenschap. Concreet betekent dit dat jullie bij de scheiding in principe ieder recht hebben op de helft hiervan. Er geldt één uitzondering: als er een uitsluitingsclausule is opgenomen bij de schenking of erfenis. 

Maar wat gebeurt er als jullie het gekregen geld (met uitsluitingsclausule) al hebben uitgegeven? De rechter heeft hierover bepaald dat degene die het geld heeft ontvangen dan een vergoedingsrecht heeft op de andere partner. Dit betekent dat het geld dat al is opgemaakt, toch nog deels moet worden terugbetaald aan de andere partner. Het is ook mogelijk om in dit geval het bedrag te verrekenen met andere waardes (bijvoorbeeld de overwaarde van de woning)

Als jullie getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden, dan hebben jullie hierover misschien iets vastgelegd in de voorwaarden. Kijk goed na of dit voor jullie geldt. 

Snel & veilig scheiden doe je online

Ontdek in 30 minuten of online scheiden bij jullie past. Plan een online videogesprek met een van onze mediators. 100% gratis & vrijblijvend.

Contact Iviro via WhatsApp