Iviro » Scheiden

Alles over (echt)scheidingen

De keuze om te gaan scheiden is geen makkelijke beslissing. Vaak is het een begin van een lastige en onzekere periode. Wanneer je gaat scheiden is het belangrijk dat je alles zo goed mogelijk regelt onder begeleiding van professionele hulp. Voor jezelf, voor je (ex-)partner en – als jullie die hebben – uiteraard ook voor de kinderen.

Op deze pagina

  Wat is een echtscheiding?

  Voor de meeste zal het onderstaande bekend zijn, maar voor de volledigheid toch nog even een korte uitleg. Volgens Wikipedia houdt scheiden het volgende in:

  Een echtscheiding is in het familierecht de beëindiging van een burgerlijk huwelijk. Meer in algemene zin verwijst scheiding in de demografie naar de relatieontbinding van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwde samenwoonrelatie.

  Oftewel een scheiding is het beëindigen van een relatie, geregistreerd partnerschap of huwelijk. Afhankelijk van je situatie moet je daarvoor bepaalde zaken aanvragen en regelen.

  Wettelijke vereisten voor een scheiding

  Alle wetten omtrent trouwen en scheiden zijn geregeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (dat boek behandeld het personen- en familierecht).

  Volgens de wet is in Nederland een echtscheiding alleen mogelijk wanneer een huwelijk of relatie “duurzaam is ontwricht“. Dat wil zeggen dat de verhoudingen binnen het huwelijk zo moeilijk zijn geworden dat langer bij elkaar blijven niet meer mogelijk is. Wanneer een van beide partijen dit via een advocaat aan de rechter voorlegt, zal de rechter hier vrijwel altijd in meegaan. Hier hoeft doorgaans dus geen (hard) bewijs voor geleverd te worden.

  Het ontbinden van een geregistreerd partnerschap of huwelijk kan in Nederland alleen onder een van de volgende voorwaarden:

  • De echtgenoten hebben beiden de Nederlandse nationaliteit.
  • De echtgenoten hebben geen gemeenschappelijke nationaliteit maar hebben hun feitelijke woonplaats in Nederland.
  • De echtgenoten hebben geen gemeenschappelijke nationaliteit en hebben hun feitelijke verblijfplaats ieder in een ander land.
  • Door partijen is een verklaring gegeven dat zij Nederlands recht wensen toe te passen, of dit is door een van de partijen gedaan en door de andere partij niet weersproken.

  Kun je altijd scheiden?

  Wanneer je getrouwd bent, kun je op elk gewenst moment een scheiding aanvragen. Je hoeft niet voor een bepaalde periode getrouwd te zijn. Je zou in theorie zelfs op de dag van het huwelijk al mogen scheiden.

  Alles over scheiden

  Hoe begin je aan een scheiding?

  Een scheiding bestaan uit een aantal onderdelen of stappen. Als je al deze stappen hebt doorlopen is de scheiding officieel en afgerond. De duur van het aanvragen tot het afronden van een scheiding kan verschillen. Van een maand tot in sommige gevallen zelfs een jaar. Dat hangt af van jullie situatie en gekozen route.

  De scheidingsmelding

  Wanneer je beslist om te gaan scheiden is het uiteraard belangrijk dat je het je partner gaat vertellen. Dit wordt officieel een scheidingsmelding genoemd. Het kan voor de ander onverwacht zijn dat je wil scheiden. Dit kan heftige emotionele reacties opleveren. Geef elkaar de ruimte om dit te verwerken.

  Samen afspraken maken

  Wanneer je gaat scheiden, begint dat met het in de arm nemen van een mediator (of – in complexe situaties – een advocaat). Samen met de mediator maak je met je partner afspraken over hoe je de gezamenlijke bezittingen gaat verdelen. Die afspraken worden vastgelegd in een convenant. Als jullie kinderen hebben wordt er ook een ouderschapsplan opgesteld.

  Verzoekschrift indienen

  Wanneer je samen met de mediator – of advocaat – hebt bepaald wat jullie doen met de gezamenlijke bezittingen en hoe de zorg en opvoeding van de kinderen wordt opgepakt, moet er een zogenaamd verzoekschrift bij de rechter worden ingediend.

  In Nederland begint met het verzoekschrift de officiële scheidingsprocedure. Dit verzoekschrift moet altijd door een advocaat worden ingediend. Wanneer je via iviro je scheiding wilt regelen, zorgen wij dat het verzoekschrift via een advocaat bij de rechtbank wordt ingediend.

  Uitspraak van de rechter

  Als alle stukken bij de rechtbank binnen zijn wordt er een zitting gepland. Wanneer de scheiding gezamenlijk is aangevraagd vindt er geen hoorzitting plaats. Indien er een bezwaar is tegen de scheiding óf beide partijen een eigen advocaat hebben aangenomen, wordt er wel een hoorzitting gepland. Daarbij ben je niet verplicht om aanwezig te zijn.

  De rechter behandeld het verzoekschrift en de meegeleverde documenten (zoals het ouderschapsplan en het convenant). Vervolgens wordt er een uitspraak gedaan. Deze uitspraak van de rechter wordt schriftelijk vastgelegd in een zogenaamde beschikking.

  Wanneer een van de partners het niet eens is met de beschikking dan kan er nog in hoger beroep worden gegaan. Dit kan tot 3 maanden na de scheiding. Als er geen hoger beroep plaatsvindt dient de scheiding als laatste stap nog te worden doorgegeven aan een ambtenaar van de burgerlijke stand. Wanneer je de scheiding via Iviro regelt, doen wij dit ook voor jullie.

  De scheiding is definitief

  Als de scheiding is ingeschreven bij de burgerlijke stand is deze officieel. Nu mogen beide partners voor de wet ook weer opnieuw een huwelijk aangaan.

  • Kun je alleen/eenzijdig een scheiding aanvragen
  • Wat zijn voorlopige voorzieningen
  • Wat zijn nevenvoorzieningen?
  • Wat is het verschil tussen scheiden en echtscheiden?

  Benodigde papieren

  Bij het aanvragen van een scheiding zijn er een aantal papieren of documenten die je als partners kunt laten opstellen. Deze papieren worden samen met het verzoekschrift door de advocaat bij de rechter aangeboden.

  Wanneer er tijdens het huwelijk (ook wel ‘binnen het huwelijk’) kinderen zijn geboren, die bij het aanvragen van de scheiding nog minderjarig zijn, is het verplicht om bij het verzoekschrift een ouderschapsplan in te dienen.

  De afspraken die je met je partner maakt kunnen worden vastgelegd in een zogenaamd convenant. In het geval van een geregistreerd partnerschap heet dit een akte van verdeling. Hier wordt o.a. beschreven wat je financieel met elkaar hebt afgesproken en wie wat krijgt uit de gezamenlijke bezittingen.

  Waar moet je aan denken bij een scheiding

  Wanneer je gaat scheiden van je partner zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Een aantal belangrijke thema’s waar je over na zult moeten denken zijn:

  • Kinderen. Het allerbelangrijkste wat je moet regelen is de zorg voor de kinderen. Wie doet wat, bij welke ouder verblijven de kinderen op welke dag, wat doe je met vakanties, etc..
  • Woning. Wat doe je met de gezamenlijke woning? Wie blijft er wonen en wie verhuist?
  • Pensioen. Als je een (partner)pensioen hebt opgebouwd, wat doe je daarmee? Kiezen jullie voor een verevening?
  • Alimentatie. Wie moet er alimentatie gaan betalen en hoe veel gaat dat per maand zijn?
  • Verdeling inboedel. Wie krijgt er wat van jullie gezamenlijke bezittingen?

  Wanneer je via Iviro je scheiding regelt, behandelen wij elk van deze thema’s met jullie. We zorgen dat er in overleg goede afspraken worden gemaakt. Bovendien is er altijd een mediator met inhoudelijke kennis betrokken gedurende het gehele proces.

  Manieren om te scheiden

  Tegenwoordig zijn er 3 verschillende manieren om je scheiding te regelen. In de basis werken ze juridisch hetzelfde en hebben ze hetzelfde resultaat. Het gaat meer om de route die je neemt om te gaan scheiden.

  Online scheiden

  Sinds een aantal jaar heeft online scheiden steeds meer aan populariteit gewonnen. Vooral omdat online scheiden snel en goedkoop is. Bovendien kun je een spoeddossier aanvragen om je scheiding nog sneller af te ronden.

  Bij deze vormen van scheiden leveren jullie online alle benodigde gegevens aan waarna een mediator op basis daarvan een convenant en ouderschapsplan opmaakt. via meerdere videogesprekken worden de papieren met jullie doorgenomen en gecontroleerd. Vervolgens worden deze documenten via de advocaat bij de rechtbank aangeboden.

  Voordelen

  • Het is de goedkoopste manier van scheiden.

  • Het is meestal de snelste manier om je scheiding te regelen.

  • Een spoedscheiding is mogelijk.

  Nadelen

  • Omdat je veel zelf aanlevert, is deze manier van scheiden niet geschikt voor complexe situaties.

  • Jullie moeten samen kunnen overleggen en afspraken kunnen maken.

  Scheiden via een mediator

  Bij deze route nemen jullie gezamenlijk een mediator in de arm. Het overleg en het maken van afspraken vindt op locatie plaats. Dat kan bij jullie thuis of op kantoor bij de mediator. Samen met de mediator bespreek je alle opties. De mediator zal jullie keuzes vastleggen in de benodigde documenten en vervolgens deze documenten overdragen aan de advocaat die hiermee naar de rechtbank gaat.

  Voordelen

  • Je kunt complexere zaken behandelen dan dat via online scheiden mogelijk is.

  • Omdat je fysieke afspraken hebt kun je dieper ingaan op bepaalde zaken.

  Nadelen

  • Het kost meer tijd en ruimte in de agenda omdat je fysieke afspraken moet plannen.

  • Het is duurder dan online scheiden.

  Scheiden via een advocaat

  Wanneer je het niet met elkaar eens kunt worden kun je ook niet voor een gezamenlijke mediator kiezen, maar allebei een eigen advocaat in de arm nemen. Deze advocaten zullen namens jullie onderhandelen voor een rechtvaardige overeenkomst. Zeker wanneer het een complexe zaak betreft (waarbij een of beide partijen veel bezittingen hebben) is een advocaat vaak de beste oplossing.

  Voordelen

  • Een advocaat zal zich hard maken om voor jou het beste resultaat te krijgen.

  Nadelen

  • Deze route is veruit het duurst en kost vaak het meeste tijd.

  • Jullie moeten samen kunnen overleggen en afspraken kunnen maken.

  • Een juridische strijd kan het gevolg zijn van het beiden inhuren van een advocaat.

  Scheiden via Iviro

  Via Iviro bieden we de eerste twee routes aan, namelijk scheiden via een mediator (via fysieke afspraken) en online scheiden. In beide gevallen zorgen we dat de scheiding van a tot z wordt geregeld. We zorgen dat alle papieren 100% in orde zijn en we regelen de scheiding met de advocaat, rechtbank en burgerlijke stand. Vragen? Of wil je je scheiding laten regelen? Neem dan contact met ons op.

  Snel & veilig scheiden via iviro

  Ontdek in 30 minuten of scheiden via iviro bij jullie past. Plan een online videogesprek met een van onze mediators. 100% gratis & vrijblijvend.

  Contact Iviro via WhatsApp