Wat is Mediation?

10 november 2020 · Algemeen

Er zijn inmiddels heel veel verschillende vormen van mediation, denk aan arbeidsmediation, forensischemediation, businessmediation, familiemediation en echstscheidingsmediation. Je ziet dat het op steeds meer gebieden wordt toegepast met altijd hetzelfde doel, het oplossen van een conflict.

Echtscheidingsmediation

In deze blog wil ik het graag hebben over mediation bij scheiding. Wat betekent mediation nu voor jou en wat mag je ervan verwachten?  Wanneer jullie middels mediation de (echt)scheiding willen regelen dan ben je vrij om zelf afspraken te maken die passen bij jou en jullie specifieke situatie. Je mag dus afwijken van de wettelijke voorschriften rondom scheiden. De mediator is er voor jullie om het hele proces te begeleiden.

Bekijk een mediationgesprek door onze mediator Rian Maas.

DivorceOnline – Rian Maas (Mediator)

Rol mediator

Als mediator heb je een belangrijke rol in dit proces, de mediator zorgt ervoor dat het traject duidelijk is en leid jullie stapsgewijs hier doorheen. Daarnaast zal de mediator ook aangeven hoe het wettelijk geregeld is zodat er weloverwogen beslissingen gemaakt kunnen worden en weet waar je wel of niet voor kiest in de verdeling. Uiteraard heeft de mediator ook als taak om te de-escaleren en samen te zoeken naar oplossingen wanneer jullie er samen niet uit komen.

Mediation bij Iviro

Wanneer jullie gekozen hebben om de (echt)scheiding te regelen via DivorceOnline zal de rol van de mediator kleiner zijn maar zeker niet minder belangrijk. Het uitgangspunt is dat jullie samen om tafel kunnen gaan en gezamenlijk beslissingen kunnen nemen. Vervolgens kijkt de mediator (virtueel) over jullie schouder mee om te kijken of de afspraken die jullie samen maken logisch zijn en fiscaal ook kloppen. De mediator zal altijd een videocall inplannen om de stukken met jullie te bespreken en daar waar nodig aan te passen.

Wat als je er niet samen uitkomt

Het kan gebeuren dat jullie met alle vertrouwen samen aan dit traject beginnen en dat je dan toch vastloopt. De verschillen zijn te groot en het lukt niet om tot overeenstemming te komen. Een lastige situatie waarbij we bij DivorceOnline eerst kijken waar het conflict zit en of we dit samen met jullie op kunnen lossen. Als blijkt dat het conflict te groot is om dit online te kunnen doen dan zullen we overgaan naar fysiek contant met een mediator. Ook hier zal de mediator dan een belangrijke rol spelen om toch te komen tot goede afspraken.

Snel & veilig scheiden doe je online

Ontdek in 30 minuten of online scheiden bij jullie past. Plan een online videogesprek met een van onze mediators. 100% gratis & vrijblijvend.

Contact Iviro via WhatsApp