Iviro » Kinderen » Omgangsregeling

Omgangsregeling kinderen

Als jullie uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over bij wie de kinderen wanneer zijn. Als ouders maken jullie hier samen afspraken over. Deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Voorbeelden van regelingen zijn een co-ouderschap of weekend-regeling.

Zorgregeling versus omgangsregeling

Naast een omgangsregeling kennen we ook een zorgregeling. Deze woorden worden nog wel eens door elkaar gehaald en gebruikt. Vaak gaat het namelijk over een zorgregeling wanneer men over een omgangsregeling spreekt.

Zorgregeling

Wat is dan het verschil? Er is sprake van een zorgregeling wanneer beide ouders gezag over het kind of de kinderen hebben. Dus in het geval dat beide ouders ‘zorg’ dragen over het kind of de kinderen.

Omgangsregeling

Wanneer slechts één ouder het gezag heeft, dan spreken we over een omgangsregeling. Degene met het gezag spreekt dan een omgangsregeling met de andere ouder af. Het verschil heeft overigens niets te maken met de hoeveelheid dagen/tijd die er wordt afgesproken.

Co-ouderschap

Bij deze zorgregeling verdelen jullie de zorg en opvoedingstaken ongeveer evenredig. De kinderen zijn dan (ongeveer) even vaak bij beide ouders. Dit kan 4 dagen bij de een zijn en 3 dagen bij de ander. Dat kan ook per week wisselen.

Co-ouderschap is geen wettelijke regeling. Jullie maken hier dus zelf afspraken over. Co-ouderschap past niet in iedere situatie, er zijn een aantal uitgangspunten die belangrijk zijn om een co-ouderschap te laten werken.

  • Goede onderlinge communicatie tussen de ex-partners.
  • Bij elkaar in de buurt wonen.
  • Flexibel zijn (in indeling van tijd).
  • (Ongeveer) dezelfde opvoedstijl hanteren.

Een co-ouderschap heeft veel voordelen:

  • Kinderen ervaren het als een eerlijke verdeling.
  • Minder stress en loyaliteitsproblemen.
  • Betere betrokkenheid van beide ouders bij de kinderen.

Weekendregeling

Een andere – veel voorkomende – regeling is de weekendregeling. De kinderen wonen bij de ene ouder en zijn dan één weekend in de 14 dagen bij de andere ouder. Soms wordt er voor gekozen dat de kinderen ook nog een weekdag bij de andere ouder zijn en daar dan ook slapen. Dit om te voorkomen dat er een zogenaamde weekend-ouder ontstaat.

Een weekendregeling is wellicht niet de meest ideale oplossing, maar het kan zijn dat de omstandigheden hierom vragen. Denk bijvoorbeeld aan een ouder die veel werkt en daardoor niet voor de kinderen kan zorgen gedurende de week.

Wat is de minimale omgangsregeling?

Er bestaat geen minimale omgangsregeling. Als basis geld dat een kind het “recht” heeft op een gelijkwaardige opvoeding door beide ouders. Echter is dat soms makkelijker gezegd dan dat het in de praktijk uitvoerbaar is.

Er moet vooral gekeken worden naar hoeveel contactmomenten er moeten zijn, zodat kind en ouder een band op kunnen bouwen en zich kunnen hechten aan elkaar. Ieder kind heeft recht op een veilige sociaal emotionele ontwikkeling en daarbij hoort een positief ouderbeeld en een gezonde omgang met beide ouders. De mediators van Iviro kunnen helpen bij het opstellen van een goede omgang- of zorgregeling.

Kan een zorgregeling aangepast worden?

Wanneer de zorgregeling niet werkt voor jullie als ouders of wanneer deze niet werkt voor de kinderen – bijvoorbeeld een verhuizing, ander werk of onrust door te veel wisselingen – dan kunnen jullie de zorgregeling aanpassen.

Jullie mogen dit als ouders, eventueel in overleg met de kinderen, zelf aanpassen. De nieuwe afspraken zetten jullie op papier met handtekening en datum erbij. Lukt het jullie niet om hier samen uit te komen dan kunnen jullie ook weer een mediator inschakelen om hierbij te helpen. Pas als dat niet lukt en jullie er samen onder begeleiding van de mediator niet uitkomen, kun je de rechter vragen om een uitspraak te doen.

Wat als een ouder zich niet houdt aan de afspraken?

Het kan zijn dat een van de ex-partners zich niet houdt aan de afspraken die jullie hebben gemaakt in het ouderschapsplan. Gebeurt dit eenmalig dan is het niet raadzaam om hier stappen in te ondernemen. Probeer met elkaar in gesprek te blijven en achterhaal wat de reden van weigering is.

Mocht het vaker voorkomen dat er niet aan de afspraken wordt gehouden, dan kunnen jullie eerst proberen het met een mediator op te lossen. Pas als dat niet werkt zou je de rechter kunnen vragen om hulp, wees er van bewust dat een rechtszaak de onderlinge relatie op scherp zet. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de kinderen.

Snel & veilig scheiden doe je online

Ontdek in 30 minuten of online scheiden bij jullie past. Plan een online videogesprek met een van onze mediators. 100% gratis & vrijblijvend.

Contact Iviro via WhatsApp