Iviro » Alimentatie » Nieuwe partner

Alimentatie & een nieuwe partner

Het kan natuurlijk zo zijn dat je weer een nieuwe partner tegenkomt en daar weer mee gaat samenwonen. Als jullie ervoor kiezen om opnieuw te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan dan kan dit gevolgen hebben voor de alimentatie. Hieronder leggen we uit wat het kan betekenen in welke situatie.

Opnieuw samenwonen en partneralimentatie.

Als je partneralimentatie ontvangt en je gaat weer (duurzaam) samenwonen met een nieuwe partner dan is degene die de partneralimentatie betaald hier niet meer toe verplicht.

Het maakt niet uit of je gaat trouwen of samenwonen. Het Burgerlijk Wetboek artikel 1:160 zegt hierover: als je gaat samenwonen met een ander “als waren zij gehuwd”.

Mocht blijken dat die relatie niet standhoudt – en de ex-partner komt weer alleen te staan – dan is het recht op partneralimentatie definitief vervallen. Daar kun je dus geen aanspraak meer op maken.

Opnieuw samenwonen en kinderalimentatie

Wanneer je opnieuw gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat en de kinderen uit je vorige huwelijk bij jullie wonen (oftewel ingeschreven staan), dan krijgt je nieuwe partner een onderhoudsplicht naar de kinderen.

Dit betekent dat de draagkracht verandert omdat het inkomen van je nieuwe partner ook meetelt voor een eventuele herberekening van de kinderalimentatie. Als hij/zij zelf ook kinderen heeft dan wordt hier uiteraard ook rekening mee gehouden.

Mochten jullie weer uit elkaar gaan dan vervalt de onderhoudsplicht van de nieuwe partner. Dat geldt voor de vader of moeder van de kinderen uiteraard niet, die blijft onderhoudsplichtig voor de kinderen.

Snel & veilig scheiden doe je online

Ontdek in 30 minuten of online scheiden bij jullie past. Plan een online videogesprek met een van onze mediators. 100% gratis & vrijblijvend.

Contact Iviro via WhatsApp